Priprema i vođenje EU projekata

U pripremi

Više o tome:www.intercoop-eu.com

 

..................................................................................................................................................